UCAPAN ANGKASA50: Ucapan perutusan khas oleh Presiden ANGKASA, Dato' Abdul Fattah Abdullah